Cytapen-V 250 mg (1 PC)

৳ 2.16

Generic: Phenoxymethyl Penicillin

Company: Edruc Ltd.

Type: Tablet